Publicador de continguts

Acord inici del contracte menor de subministrament de caputxes de rescat

El termini de presentació de les propostes serà de 5 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la pàgina web. Les empreses interessades hauran d'enviar la documentació al correu de bombers@palma.cat. Per a qualsevol qüestió sobre aquest expedient podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Bombers a través del telèfon 971 432 749. 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

EXP: C6-2024

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

13/de maig/2024

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

31/05/2024

Data darrera modificació: 31 de maig de 2024