Publicador de continguts

Contractació lloguer piano 2024

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

5.5

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

04/de juny/2024

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 4 de juny de 2024