Publicador de continguts

Full informatiu de la secció de Població - Sol·licitud cita prèvia

Tràmits amb cita prèvia SOLS altes i canvis de domicili

NO ÉS NECESSARI demanar cita prèvia per a naixements, baixes, ni renovació de caducitats.
Si sou MAJOR DE 65 ANYS podeu donar-vos d'alta al padró municipal de Palma o fer un canvi de domicili sense necessitat de cita prèvia acudint presencialment a l'OAC SON MOIX (consultau adreça i horari)

La cita prèvia es pot sol·licitar:

  • a través d'aquesta pàgina fent clic aquí
  • telefònicament, en cas d'urgències especials
    • al 010 de les 14 hores a les 23 h.
    • al 971225900 o 630308226 si telefonen fora de Palma

Si no podeu acudir o no necessitau la cita que ja heu concertat, us pregam que la cancel·leu amb la suficient antelació. 

IMPORTANT: En cas de no acudir a la cita concertada ES PENALITZARÀ de la següent manera: 

  • 1 Falta de assistència: no es podrà reservar una nova cita fins a 15 dies des de la falta d'assistència
  • 2 Faltes de assistència: no es podrà reservar una nova cita fins a 30 dies des de la falta d'assistència
  • 3 Faltes de assistència: no es podrà reservar una nova cita fins a 45 dies des de la falta d'assistència