Publicador de continguts

Palma, cap a un nou model energètic més sostenible

Palma, cap a un nou model energètic més sostenible

Les ciutats són responsables del 70% de les emissions de CO2 que es generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren. Així, les ciutats són part del problema, però també part imprescindible de la solució.

PETJADA DE CARBONI

L'Ajuntament de Palma ha calculat i inscrit en el Registre estatal de la petjada de carboni, gestionat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITERD), les petjades corresponents als anys des del 2015 al 2020, per al tipus de segell "CALCULO Y REDUZCO".  Continuant amb el camí iniciat, actualment es troba en tràmit de calcular la petjada corresponent a l'any 2021. En el document adjunt, registre estatal,  podreu localitzar les dades corresponents a l'Ajuntament de Palma.

PACES

En el Ple municipal del 31 de març passat es va aprovar finalment el document del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible del municipi de Palma (PACES), acord que va ser publicat en el BOIB núm. 66 de 21 de maig de 2022. L'objectiu del PACES és que el nostre municipi compleix amb els objectius del Pacte de les Batlies en la lluita contra el canvi climàtic, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle i aconseguir més resiliència amb l'acceptació de que el canvi climàtic és ja una realitat. Els esmentats objectius de reducció i adaptació els hem d' aconseguir en l'horitzó de l'any 2030.

Per assolir aquesta reducció de gasos d'efecte hivernacle, un 40% en relació a l'any 2005, hem de augmentar un 32,5% l'eficiència energètica del nostre municipi i fomentar la implantació d'energies renovables, assolint que al menys el 32% del consum final energètic, procedeixi de fonts d'energia renovable.

Per traduir el compromís en mesures i projectes pràctics, Palma ha elaborat un Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) en el qual es esbossen les accions clau que es pretén escometre. Aquest document es va aprovar finalment amb la incorporació de les al·legacions presentades durant el procés d'informació pública.

Mesures per incentivar l'autoconsum

Entitats que aposten per l'autoconsum

Enllaços