Publicador de continguts

Reimpressió de 50.000 fulletons informatius del Castell de Bellver

El termini de presentació de sol·licituds són deu dies naturals a partir de la publicació d'aquesta oferta.

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

29/d’abr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

31/05/2024

Data darrera modificació: 31 de maig de 2024