Publicador de continguts

SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-036-A

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

19/05/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions