Publicador de continguts

SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", EN MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021


Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2020-047-A

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

27/08/2020

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023