Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT D’UNA MINICARREGADORA I UN CARRETÓ ELEVADOR DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-046-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: