Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-054-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

17/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/09/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: