Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2022-047-S SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES TIPUS FURGÓ DESTINATS AL SERVEI DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1 i 2) Licitacions en curs
2022-046-A SERVEI D'INTERVENCIÓ SOCIAL AL BARRI DE SON RIERA Licitacions en curs
2022-045-S SUBMINISTRAMENT DE BÉNS DIVERSOS PER A LA SEVA UTILITZACIÓ EN ACTUACIONS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ATRIBUÏDES A LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES, ESPECIALMENT BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. (5 LOTS) Licitacions en curs
2022-044-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
2022-043-A SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2022-042-O CONTRACTACIÓ MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DESTINAT A UN ESPAI SOCIO-CULTURAL "TORRES DEL TEMPLE" (2 LOTS) Licitacions en curs
2022-041-A SERVEI INTEGRAL DE COMUNICACIÓ PER AL "MAPA DE RECURSOS COMUNITARIS DE PALMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT" I PER A ALTRES INICIATIVES I PROGRAMES COMPRESOS EN LA "ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PALMA" Licitacions en curs
2022-040-A SERVEIS DE GESTIÓ DE CONTINGUTS DE LA REGIDORIA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT, EN LES XARXES SOCIALS DELS PERFILS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2022-039-S SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2022-038-A ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT DE L'EQUIPAMENT S'AIGUA DOLÇA, EN LA FASE D'OBRA. Licitacions en curs
2022-037-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DIVERSOS I EINES D'OBRA CIVIL I LLOGUER DE MAQUINÀRIA I/O ACCESSORIS PER A LA BRIGADA MUNICIPAL DE VIALITAT DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2022-036-A CONTRACTE MIXT DE SERVEIS I OBRES D'INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, ANTI INTRUSIÓ I VIDEOVIGILÀNCIA I DEL SERVEI DE RESPOSTA A LES ALARMES DELS EDIFICIS MUNICIPALS I ELS CENTRES ESCOLARS (2 LOTS) Licitacions en curs
2022-035-O CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CI PASSATEMPS I LA CR VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL EN EL CARRIL BICI AL C/ PEDRO SANS GARAU I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRES AL C/ PEDRO SANS GARAU (2 LOTS) Licitacions en curs
2022-034-A SERVEI DE VISITES GUIADES A L'EDIFICI DE CORT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2022-033-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
2022-032-O OBRES D'ADAPTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN BOGUETA I EL CARRER VAIXELL PER HABILITAR UN ITINERARI VIANANT-CICLISTA CAP A L'AEROPORT DE SON SANT JOAN Licitacions en curs
2022-031-O PROJECTE D'EXECUCIÓ DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, DE L'ACCESSIBILITAT DELS VIALS I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS: CARRERS JOAN DAMETO I SINIA D'EN GIL AMB LA PART OEST DEL PARC DE SA RIERA. FASE 1 Licitacions en curs
2022-030-C CONCESSIÓ DEL SERVEI SMARTWIFI PALMA, DE COMUNICACIONS SENSE FILS PER AL CONJUNT DE ZONES DE GRAN AFLUÈNCIA TURÍSTICA DE PALMA, AMB CONSOLIDACIÓ, UNIFICACIÓ I MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES NECESSÁRIES Licitacions en curs
2022-029-A SERVEI DE SEGURETAT PRIVADA PER AUXILIAR A LA POLICIA LOCAL AMB TASQUES RELACIONADES AMB LA COVID-19 Licitacions en curs
2022-028-S SUBMINISTRAMENT DE TRES VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE BATLIA, I DOS VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A L'ÀREA DE MOBILITAT SOSTENIBLE (4 LOTS) Licitacions en curs