Cercador Ajuntament

Cercador Ajuntament

Cercador Contractes Ajuntament

No s'han trobat resultats
Entitat Objecte Estat
Contractació 2011-021-A - SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS IMMOBLES I DEPENDÈNCIES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-012-S - SUBMINISTRAMENT DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL (LOT 15) Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2010-055-O - PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DELS VIALS INTERIORS I TANCAMENT DE L'ELP DE SA INDIOTERIA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-023-A - SERVEI DE LLEURE PER A JOVES A LA ZONA DE LITORAL MITJANÇANT EL CASAL DE JOVES DE LITORAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-024-A - SERVEI DE LLEURE PER A JOVES A LA ZONA DE LLEVANT MITJANÇANT EL CASAL DE JOVES DE LLEVANT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-017-A - SERVEI DE LES ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL COLL D'EN RABASSA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2010-041-S - SUBMINISTRAMENT DE LA IMPRESSIO, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES D'ACTIVITATS I CARTELLS DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2011 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-006-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE JOVES NORD Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-022-O - OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DEL CAMI PERIMETRAL, 2a FASE DEL BOSC DE BELLVER Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-003-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE JOVES PONENT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-012-S - SUBMINISTRAMENT DE L'ACORD MARC D'HOMOLOGACIÓ DEL VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-020-A - SERVEIS AUXILIARS DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A L'ESTRANGER DE SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT A TITULARS I CONDUCTORS AMB DOMICILI FORA D'ESPANYA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-004-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE JOVES DE MIGJORN Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-005-A - SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE JOVES DE CIUTAT ANTIGA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-014-A - SERVEI D'INTEGRACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2010-048-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2010-049-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DELS CENTRES ESCOLARS I PREESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2010-048-A - SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU, NORMATIU I CORRECTIU DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Duplica 1 Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-009-A - SERVEI DE DIPÒSIT, TRANSPORT I LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES I TANQUES PER A ESDEVENIMENTS I FESTES MUNICIPALS Adjudicacions i formalitzacions
Contractació 2011-008-A - SERVEI DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ Y SENYALITZACIÓ DE GUALS, DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA. Adjudicacions i formalitzacions