Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Batlia GP 15 24 BANDEROLES - Contracte menor d’impressió, instal·lació i retirada de banderoles publicitàries Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 11/2024 - Subministrament d’una bomba ARAL C1500 FE 15CV 400/690 (CM 11/2024) Licitacions en curs
Cultura Contractació per a la neteja i restauració del conjunt escultòric de Jaume I ubicat a la plaça Espanya Anunci
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 10/2024 - Subministrament de material esportiu fungible per diversos serveis del Palau Municipal d’Esports Son Moix i del Poliesportiu Rudy Fernández (CM 10/2024) Licitacions en curs
Infraestructures i Accessibilitat PARCS I JARDINS 2024-001 - PARCS I JARDINS 2024-001 SUBMINISTRAMENT ANEMÒMETRES Licitacions en curs
Sanitat i Consum Contracte servei de ronda d'assajos interlaboratoris Anunci
Benestar Social SOLICITUD D’OFERTES CONTRACTACIÓ MENOR PER A L’ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA TROBADA DE FI DE CURS DE LES ASSOCIACIONS DE PERSONES MAJORS DE PALMA AL POLIESPORTIU MUNICIPAL GERMANS ESCALAS Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2024-002 - EIP 2024-002 MEMÒRIA LICITACIÓ ESTUDI MURADA MEDIEVAL Licitacions en curs
Medi Ambient i Benestar Animal Convocatòria contracte menor de Serveis veterinaris externs especialitzats al Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal Anunci
Urbanisme Contractació del servei de desenvolupament d'un catàleg de solucions constructives sostenibles en format aplicatiu web Anunci
Infraestructures i Accessibilitat EIP 2024-001 - EIP 2024-001 EDIFICI AUXILIAR CENTRE ANIMAL SON REUS En fase de valoració
Bombers de Palma C1 2024 - Contracte de servei per l'acció formativa "Curs d'incendis interiors per a bombers en noves tècniques, tàctiques i eines per a l'extinció d'incendis" Adjudicacions i formalitzacions
Batlia GP 13 24 - Compra de material econòmic divers necessari per al Gabinet de Premsa Anunci
Cultura Contractació disseny i maquetació dossiers digitals mensuals activitats web PalmaCultura 2024 Anunci
Joventut Contractació menor per als treballs de disseny i maquetació de l'Agenda Jove 2024 Adjudicacions i formalitzacions
Joventut Contractació menor per als treballs d'impressió i distribució de l'Agenda Jove 2024 Adjudicacions i formalitzacions
Batlia Fra. Núm. ON 230725 i Fra. Núm. ON 230804 - Contractació del curs de formació “Pliegos de contratación. PCAP Modelo, en especial para la Gestión de Fondos Comunitarios. Pautas para la elaboración de los PPT.” Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 06/2024 - Servei d’operador per el maneig i control del sistema de videomarcador instal•lat al pavelló del Palau Municipal d’Esports de Son Moix (CM 06/2024) Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 09/2024 - Adaptació de l’enllumenat del poliesportiu municipal Viver-Hispània a projectors de tecnologia led (CM 09/2024) Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Serveis pel disseny d'un aplicatiu que complementi tramitació d'ajudes econòmiques per serveis socials Anunci