Contractes Menors

Contractes Menors

Cercador Contractes Menors

No s'han trobat resultats
Àrea Objecte Estat
Sanitat i Consum 4/2021 - Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal 4-21 Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 5/2021 - Contractació menor de subministrament per al Laboratori Municipal 5-21 Adjudicacions i formalitzacions
Direcció Gral. d'Arts Visuals i Programes Públics Bases de la convocatòria de projectes comissarials 2021 del Casal Solleric Anunci
Sanitat i Consum 3/2021 - Contractació menor de servei per al Laboratori Municipal Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Sol·licitud d'ofertes per a la contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 23/2020 - Obra per a la reparació i adequació del paviment ubicat a la zona de Presidència de l'IME (CM 23/2020). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 27/2020 - Obra per a la impermeabilització de la coberta del PM Viver (CM 27/2020). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 28/2020 - Obra per a la reparació i millora de l'estació de fecals del PM Toni Servera (CM 28/2020). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 29/2020 - Obra de rehabilitació i reforma parcial interior de l'edifici de les grades existent a l'àmbit de les pistes exteriors del PM Germans Escalas (CM 29/2020). Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 30/2020 - Servei de Prevenció Aliè (SPA), de prevenció de riscs laborals, i vigilància de la salut (CM 30/2020). Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 2/2021 - Contractació menor de servei per a la creació, edició i gravació d'un vídeo sobre consum responsable Adjudicacions i formalitzacions
Joventut Contractació menor per als treballs d'impremta de vinils adhesius Adjudicacions i formalitzacions
Sanitat i Consum 1/2021 - Contractació menor de subministrament per a la impressió i exposició de fotografies en el dia Internacional de les malalties rares Adjudicacions i formalitzacions
Escola Municipal de Formació DESERT - Anunci petició d'ofertes organització i desenvolupament d'activitats formatives Anunci
OAC's Adjudicació del contracte menor de subministrament, caixa registradora per la OAC de Son Ferriol Adjudicacions i formalitzacions
Participació Ciutadana SENSE EFECTE - Contractació del servei de sonorització i il·luminació de tres concerts dins del cicle "Memòria Musical" amb motiu de les festes de Sant Sebastià 2021 Anunci
CSMPA Acord d'encàrrec al medi propi EMAYA recollida d'animals morts i altres al Centre Sanitari Municipal de Son Reus Adjudicacions i formalitzacions
Patronat Habitatge - RIBA Cm Ob 05/2020 - Obres de reforma de l'habitatge ubicat a l'edifici plurifamiliar aïllat al carrer Castillo de Olite, 1-2n esqu. Anunci
Urbanisme Contracte menor assistència tècnica per a la gestió del Segell de Sostenibilitat Leed, durant la fase I pre-avaluació i fase II disseny, de l'equipament de s'Aigua Dolça, dins el Pla Litoral de Ponent Adjudicacions i formalitzacions
Patronat Habitatge - RIBA Cm SERV 1-2021 - Servei de prevenció de riscs laborals del Patronat Municipal de l'Habitatge Adjudicacions i formalitzacions
IME - Institut Municipal de l'Esport CM 21/2020 - Subministrament d'ordinadors i monitors per a l'IME (CM 21/2020). Adjudicacions i formalitzacions
Benestar Social Contractació assegurança de responsabilitat civil d'explotació, patronal i professional Anunci
Qualitat Contracte menor de compra caixa registradora OAC Son Ferriol Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2020 00074 - Servei de control d'emissions atmosfèriques forns crematoris de Palma i Bon Sosec de l'EFM (CM 2020 00074) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2020 00072 - Subministrament de guants d'un sol ús de nitril sense pols (CM 2020 00072) Adjudicacions i formalitzacions
EFM - Empresa Funerària Municipal SA CM 2020 00073 - Subministrament de caixes de restes de PVC per al servei d'exhumacions i d'inhumacions (CM 2020 00073) Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició de Propostes Clubs de lectura biblioteques municipals Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició de propostes contacontes i activitats biblioteca El Molinar Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Petició de propostes contacontes i activitats biblioteques municipals Adjudicacions i formalitzacions
Cultura Sol·licitud de pressupost d'assegurança pel Negociat Espais d'Art 2021-2022 Anunci