Publicador de continguts

Àrees agrícoles de Palma

Banner Agricultura urbana i ecològica

Tot i la fragmentació i ocupació que ha patit el territori municipal de Palma encara trobam importants àrees agrícoles.

  1. La franja que queda entre el barri litoral del Molinar, el Coll d'en Rabassa i l'autopista de Llevant.
  2. El tram de la carretera de Sineu.
  3. La franja que queda compresa entre la carretera de Sineu i la carretera de Manacor.
  4. Al tram entre la carretera de Manacor i l'autopista de Llevant.
  5. Llavors, al nord de Palma també hi ha una important àrea agrícola, encara que amb un paisatge més muntanyenc i boscós que les anteriors.