Altres publicacions

Altres publicacions

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
CULTMAJ 6.2024 Cultura- Contractació execució projecte expositiu "Then and there" de Frank Guerritz Anunci
- Execució del projecte expositiu Luis Gordillo. Constantes vitales Adjudicacions i formalitzacions
HI 2021 0012 Urbanisme - ALIENACIÓ PER SUBHASTA PÚBLICA DE 16 SOLARS I 1 PARCEL·LA RÚSTICA PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL (17 LOTS). Adjudicacions i formalitzacions
- Participació Ciutadana - acord d'inici de l'expedient per la contractació artística dels espectacles que formaran part de la programació de l'activitat «Zona Restringida 2023», dins el marc de les festes de Sant Sebastià 2023 Anunci
- Cultura- Contractació de serveis prestats per artistes de l'espectacle, amb motiu del Festival Jazz Palma 2023 Anunci
- Cultura- Contractació per a l'adquisició d'un bé immoble a la barriada de Son Cotoner per a destinar-lo a biblioteca municipal Anunci
- Participació Ciutadana - Contractació d'un lloguer destinat a casal de barri i biblioteca a la barriada de Son Sardina Adjudicacions i formalitzacions
- Participació Ciutadana - Contractació per a l'adquisició de tres béns immobles al municipi de Palma per destinar-los a casals de barri i/o dependències municipals Adjudicacions i formalitzacions
- MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL - Contracte per emergència del servei de retirada, transport i tractament de residus ubicats al solar de Son Güells Adjudicacions i formalitzacions
- Cultura- Contractació de subministrament de 19 obres d'art contemporani per a que formin part del fons artístic de l'Ajuntament de Palma Anunci
- Participació Ciutadana - Contractació artística d'espectacles de llum del festival «LLUM, LLUM, LLUM», dins el marc de l'Encesa dels llums de Nadal a Palma Anunci
- Infraestructures - Contracte d'obres de reurbanització de la Plaça Francesc Garcia i Orell Adjudicacions i formalitzacions
- Intervenció - Contracte de subministrament d'un programa de software Adjudicacions i formalitzacions
- Urbanisme - Adjudicació pel procediment negociat sense publicitat de la direcció d'obra del projecte constructiu de equipament esportiu de s'Aigua Dolça. Article 168.d) LCSP. Adjudicacions i formalitzacions
- Participació Ciutadana - Presentació d'ofertes destinades a la contractació de l'arrendament de bé immoble a la zona de Son Sardina de Palma Anunci
- Policia Local - Proposta adjudicació del servei d'actualització i manteniment dels paquets software EUROCOP I EUROCOP DGT-ATEX Adjudicacions i formalitzacions