Publicador de continguts

ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA DE VEHICLES DIVERSOS DESTINATS AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (4 LOTS)

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2024-048-S

Procediment d'adjudicació:

Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/de jul./2024

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:

10/de jul./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/07/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 10 de juliol de 2024