Publicador de continguts

ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2024-025-A

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/d’abr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/04/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 10 d’abril de 2024