Publicador de continguts

CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-049-C

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Privats

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

09/de nov./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

09/11/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: