Publicador de continguts

CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA EXPLOTACIÓ PRIVATIVA D’UN QUIOSC DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINAT A NUMISMÀTICA I FILATÈLIA A LA RAMBLA

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2024-002-C

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Concessions administratives

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

02/de febr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

02/02/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 2 de febrer de 2024