Publicador de continguts

CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-044-A

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/de set./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/09/2023

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 25 de gener de 2024