Publicador de continguts

Crida de projectes de creació i recerca CAC 2023

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

31/de gen./2023

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

24/01/2023

Data darrera modificació: 12 d’abril de 2023