Publicador de continguts

Cultura- Contractació de subministrament de 19 obres d'art contemporani per a que formin part del fons artístic de l'Ajuntament de Palma

L'objecte del contracte es fixar les condicions per el subministrament de 19 obres d'art contemporani per a que formin part del fons artístic de l'Ajuntament de Palma. Amb aquest contracte es pretén complir amb la necessitat d'actualitzar el fons d'obres d'art contemporani, per tal que sigui un fons artístic que respongui a uns criteris unitaris i coherents tal com s'indica a l'informe emès per la Regidoria de Cultura provinent de la consulta per a l'actualització del fons d'obres d'art contemporani de la ciutat de Palma, publicat en data de 26 de febrer de 2021

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

14/de set./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

29/09/2021