Publicador de continguts

Direcció i coordinació de seguretat i salut de l'obra,l'execució d'una instal·lació fotovoltaica modalitat autoconsum tipus 2 de 99,96 kW de potència nominal a Son Hugo, cofinançada al 50% a càrrec de

Direcció i coordinació de seguretat i salut de l'obra, per l'execució d'una instal·lació fotovoltaica en modalitat autoconsum tipus 2 de 99,96 kW de potència nominal a Son Hugo, cofinançada al 50% a càrrec del programa operatiu FEDER 2014-2020 de les Illes Balears. (CM 11/2017)

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

CM 11/2017

Procediment d'adjudicació:

Contractes menors

Tipus de contracte:

Serveis

Òrgan Contractació:

IME

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

15/de març/2017

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

11/01/2017

Data Inici presentació d'Ofertes:

11/01/2017

Data Fi presentació d'Ofertes:

16/01/2017

Lloc presentació d'Ofertes:

Institut Municipal d'Esports de Palma de Mallorca, Camí de la Vileta, 40

Dades específiques Valoració:

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

29/03/2017

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/04/2017

Informacio:

Presentació ofertes: Fins dia 28/03/2017