Publicador de continguts

Directori d'institucions i entitats agràries

Banner Agricultura urbana i ecològica
Serveis educatius professionals

1. Formació Professional Bàsica: mòdul d'Agrojardineria i Composicions Florals. Es duu a terme al CEE de Son Ferriol i a l'IES Josep Sureda i Blanes.

2. Cicles Formatius de Grau Mitjà: es duen a terme als mateixos llocs que la FPB. Aquí, realitzen els mòduls de: Producció Agropequària, Jardins i Floristeria, i Aprofitament i Conservació del Medi Natural

https://dgfpfp.caib.es
Institucions agràries

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (CAIB): aquesta conselleria ofereix tota una sèrie de serveis per agricultors i ramaders amb l'objectiu de millorar i facilitar l'activitat agrària tant a nivell socieconòmic com agroambiental.

C/ Reina de la Constança, 4. 07006 Palma
Tel. 971 176 666 - Fax: 971 176 847
https://dgmediruralimari.caib.es

Serveis de Millora Agrària i Pesquera SA (SEMILLA): és l'empresa pública relacionada amb l'agricultura, la ramaderia i la pesca de competència del Govern i l'Administració de la CAIB. Entre altres coses s'encarrega del desenvolupament rural (alfals deshidratat), de l'elaboració de les estadístiques agràries i pesqueres; dels laboratoris que realitzen tasques pròpies de l'Àrea Tècnica Agrària; de la promoció dels aliments i marques de qualitat de la producció agrària i de la sanitat animal i vegetal

C/ Eusebi Estada,145. 07009 Palma
Tel. 971 787 377 - Fax: 871 116 838
https://semilla.caib.es

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA): aquest ens públic s'encarrega de l'àrea de gestió d'ajudes al sector agrari, de la gestió de les delegacions comarcals i del Registre de les Explotacions Agràries (REA).

C/ del Foners, 10. 07006 Palma
Tel. 971 176 666 - Fax: 971 177 290
https://fogaiba.caib.es

Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP): s'encarrega de l'àrea d'investigació, recerca i formació sobre recursos i productes agraris. Gestió i conservació de recursos genètics animals i vegetals, races autòctones i varietats tradicionals o en risc d'erosió genètica. També edita publicacions científiques i divulgatives al respecte.

C/ Eusebi Estada,145. 07009 Palma
Tel. 971 176 666 - Fax: 971 177 107
https://irfap.caib.es

Delegacions Comarcals: a Mallorca n'hi ha 6, una al municipi de Palma on s'atén als pagesos i pageses de l'entorn del municipi en qüestions vàries com la declaració anual de la PAC (Política Agrària Comunitària).

Oficina comarcal de Palma
C/ Eusebi Estada, 145. 07009 Palma
Tel. 971 176 132 - Fax: 971 178 984

Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE): és l'ens encarregat de donar el segell de producció ecològica a les explotacions agràries de Balears i de dur-ne el control i les inspeccions pertinents.

C/ Babieca, 2. 07198 Son Ferriol (Palma)
Tel. 871 038 530 - Fax: 871 038 584
info@cbpae.org
www.cbpae.org

Sindicats Agraris

ASAJA
C/ Aragó, 215, 1r. 07008 Palma
Tel. 971 706 356 - Fax: 971 706 357
asajabalears@asajabalears.es
www.asajabalears.es

Unió de Pagesos
C/Manacor, 20, 2n 2a. 07006 Palma
Tel. 971 464 142 - Fax: 971 464 061
mduranupm@gmail.com
www.unio-pagesos.net

Associacions

Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA)

C/ den Veiet, 17. 07260 Porreres
Tel. 971 168 326/ 660 410 186
apaema@gmail.com
assessorament.apaema@gmail.com
www.apaema.net

Associació de Varietats Locals de les Illes BalearC/ den Veiet, 17. 07260 Porreres
varietats.autoctones@cmail.cat
comandes@varietatslocals.org
www.varietatslocals.org

Patronat per la recuperació i defensa de les races autòctones de les Illes BalearsC/ Capità Vila, 38, 6è D. 07007 Palma
Tel. i Fax: 971 274 416 / 689 716 902www.racesautoctones.com