Publicador de continguts

Habitatge Digne Litoral de Ponent

Imatge_Habitatge digne

Aquesta operació té com a objectiu la regeneració física, econòmica i social de l'entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d'estratègies urbanes integrades.

Gràcies al FEDER s'impulsarà la inserció social dels residents més vulnerables de la barriada mitjançant l'adequació i normalització dels seus habitatges i una millora general del seu entorn. Així mateix, amb l'ajuda d'aquests fons europeus, es milloraran les condicions sociofamiliars, ambientals, veïnals, urbanístiques i arquitectòniques de la edificació i les condicions d'habitabilitat dels seus residents.

L'import total de l'operació suposa una despesa elegible de 681.178,82 euros, dels quals 340.539,41 euros són finançats amb ajuda de Fons Europeus FEDER.

L'operació es executada per l'organisme autònom "Patronat Municipal de l'Habitatge RIBA", entitat depenent de l'Ajuntament de Palma amb capital 100% municipal.

La data d'inici és l'1 de febrer de 2018, amb un termini d'execució de 40 mesos.

Operació "EDUSI PLP HABITATGE DIGNE LITORAL DE PONENT"

Data darrera modificació: 13 de març de 2023