Publicador de continguts

Intervenció - Contracte de subministrament d'un programa de software

Intervenció - Contracte de subministrament d'un programa de software per a la gestió dels informes de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsicas, de control permanent no planificable i de comprovació material de la inversió de la intervenció de l'Ajuntament de Palma

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/de febr./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

17/03/2022