Publicador de continguts

MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL - Contracte per emergència del servei de retirada, transport i tractament de residus ubicats al solar de Son Güells

CONTRACTE PER EMERGÈNCIA DEL SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT I TRACTAMENT DE RESIDUS UBICATS AL SOLAR DE SON GÜELLS (PALMA), EXPEDIENT 56/2016-S DE L'ÀREA, EN COMPLIMENT REQUIRIMENT JUDICIAL JUTJAT INSTRUCCIÓ 4 (AUTO 3 D'AGOST DE 2022, PROCEDIMENT ABREUJAT 0000135/2021).

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

21/de set./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

21/09/2022

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023