Publicador de continguts

Participació Ciutadana - Contractació d'un lloguer destinat a casal de barri i biblioteca a la barriada de Son Sardina

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Arrendaments

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

26/de set./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

22/12/2022

Data darrera modificació: 8 de maig de 2023