Publicador de continguts

Participació Ciutadana - Contractació per a l'adquisició de tres béns immobles al municipi de Palma per destinar-los a casals de barri i/o dependències municipals

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Altres

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

26/de set./2022

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

28/12/2022