Publicador de continguts

Policia Local - Proposta adjudicació del servei d'actualització i manteniment dels paquets software EUROCOP I EUROCOP DGT-ATEX

Proposta adjudicació del servei d'actualització i manteniment dels paquets software EUROCOP I EUROCOP DGT-ATEX de l'Àrea de Seguretat Ciutadana

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

29/09/2021