Publicador de continguts

Registre d'interessos d'activitats i béns (2015-2019)

Banner Registre d'interessos

Persona: Jhardi Massanet, Aurora
Càrrec: 1a tinenta de batle de l'Àrea de Funció Pública i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ajhardim@palma.es

Persona: Moll Kammerich, Susana
Càrrec: 3a tinenta de batle de l'Àrea d'Educació i Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: smollk@palma.es

Persona: Molina Suárez, Aligi
Càrrec: 4rt tinent de batle de l'Àrea d'Igualtat i Drets cívics
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amolinas@palma.es

Persona: Ferrer Ripoll, Joan
Càrrec: 6è tinent de batle de l'Àrea de Mobilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: joan.ferrer@palma.cat

Persona: Borràs Dalmau, Mercé
Càrrec: Regidor de l'Àrea de Benestar i Drets Socials
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mborrasd@palma.es

Persona: Martín Perdiz, Antònia
Càrrec: Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: amartinp@palma.es

Persona: Frade Bravo, Eva
Càrrec: Regidora de l'Àrea Delegada de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial
Grup polític: Grup Municipal SOMPALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: efradeb@palma.cat

Persona: Paquier Aguiló, M.Helena
Càrrec: Regidora de Districte Centre, Platja de Palma i Pla de Sant Jordi
Grup polític: Grup Municipal MÉS-APIB
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: hpaquiera@palma.cat

Persona: Durán Cladera, Margarita
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mduranc@palma.es

Persona: Gijón Carrasco, Álvaro Luis
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: algijonc@palma.es

Persona: Aguiló Fuster, José Ignacio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jiaguilof@palma.es

Persona: Bauzá Alonso, Mª José
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mjbauzaa@palma.es

Persona: Rubio Aguiló, Fernando
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: frubiga@palma.es

Persona: Bosch Acarreta, Lourdes
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: lboscha@palma.es

Persona: Roca Bellinfante, Antonia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: arocab@palma.es

Persona: Bonet Díaz, José Javier
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jjbonet@palma.es

Persona: Sanchez Cifre, Guillermo
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: gsanchezc@palma.es

Persona: Bauzá Simó, Josep Lluís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jllbauzas@palma.es

Persona: Ribas Dietrich, Pedro Luís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: plribasd@palma.es

Persona: Conrado Quiroga, Patricia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: pconradoq@palma.es

Persona: Cañellas Cardona, Bartolomé
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: bcañellasc@palma.es

Persona: Palomino Sánchez, María del Carmen
Càrrec: Àrea delegada de Funció Pública
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: carmen.palomino@palma.cat

Personal directiu

Persona: Abraham Orte, Virginia
Càrrec: Coordinadora general Infraestructures. Gerent IMOV
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Bardina Pujol, Joana
Càrrec: Directora general d'Educació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Company Corró, Rafel Joan
Càrrec: Director Gral. Habitatge i Gerent Patronat de l'Habitatge-Riba en funcions
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Copado Carralero, Francisco
Càrrec: Gerent Fundació P. i J. Miró
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Gerent Palau de Congressos
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ferré Freitas-Morna, Marta
Càrrec: Directora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Fuster Moya, Antonia
Càrrec: Coordinadora general Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Gómez Reyes, Sergio
Càrrec: Director general de Comerç
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: González Navarro, José Mª
Càrrec: Gerent de l'IME
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Homar Oliver, Pedro
Càrrec: Gerent Fundació Palma365
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Capó, Tina
Càrrec: Gerent Patronat Municipal Escoles d'Infants
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Horrach Estarellas, Gabriel
Càrrec: Subgerent, Director general i Director tècnic de Model Ciutat, Urbanisme i Habitatge Digne
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: López Sánchez, Patricia
Càrrec: Directora general de Mobilitat
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Mascaró Cabrer, Sebastián
Càrrec: Director general Arts Visuals i Programes Públics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Niell Llabrés, Francisca
Càrrec: Coordinadora general de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Palos Nadal, Joan Carles
Càrrec: Director general de Comunicació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Peláez Gallego, Josefa
Càrrec: Coordinadora general de Turisme, Comerç i Treball
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Puyalto Barceló, Montserrat
Càrrec: Directora general de Protocol
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Riera Jaume, Joan
Càrrec: Gerent i Coordinador general d'Urbanisme
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodrigo Ramírez, Vicente
Càrrec: Director adjunt de la Defensora de la Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rodríguez López, Sergio
Càrrec: Director general d'Esports
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Segura Morillas, Lucia
Càrrec: Directora general d'Igualtat, Joventut i Drets Cívics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sesé Masqué, Griselda
Càrrec: Directora General de Fires, Mercats i Ciutadania
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Siquier Sastre, Martí
Càrrec: Coordinador general d'Economia, Hisenda i Innovació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Solduga Costa, Sandra
Càrrec: Coordinadora general de Batlia
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Moragues Botey, Sonia
Càrrec: Gerent Emaya
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de Béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels/de les regidors/es electes