Publicador de continguts

Registre d'interessos d'activitats i béns 2019-2020

Banner Registre d'interessos

Persona: Hila Vargas, José Francisco
Càrrec: Batle de Palma
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jfhilav@palma.es

Persona: Adrover Moyano, Joana María
Càrrec: Àrea de Seguretat Ciutadana
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jmadroverm@palma.cat

Persona: Navarro Duch, Elena
Càrrec: Àrea delegada de Turisme, Sanitat i Consum
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: elena.navarro@palma.cat

Persona: Jarabo Vicente, Alberto
Càrrec: Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: alberto.jarabo@palma.cat

Persona: García Campos, Adrián
Càrrec: Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: agarciac@palma.es

Persona: Noguera Ortega, Antoni
Càrrec: Àrea de Cultura i Benestar Social
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: antoni.noguera@palma.cat

Persona: Carrió Crespí, Llorenç
Càrrec: Àrea Delegada d'Educació i Política Lingüística
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: llcarrioc@palma.cat

Persona: Pastor Montero, Angélica
Càrrec: Àrea d'Infraestructures i Accessibilitat
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: apastorm@palma.es

Persona: Ducrós Salvá, Francisco
Càrrec: Àrea Delegada d'Esports
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: francisco.ducros@palma.cat

Persona: Vivas Rivera, Sonia
Càrrec: Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: sonia.vivas@palma.cat

Persona: Andrés Romero, Rodrigo
Càrrec: Àrea Delegada de Promoció Econòmica i Ocupació
Grup polític: Grup Municipal UNIDES PODEM
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: raromero@palma.es

Persona: Truyol Caimari, Neus
Càrrec: Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat
Grup polític: Grup Municipal MÉS-ESTIMAM PALMA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ntruyolc@palma.cat

Persona: Perpinyà Font, Ramón Vicenç
Càrrec: Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: ramon.perpinya@palma.cat

Persona: Dalmau Fortuny, Francesc Josep
Càrrec: Àrea de Mobilitat Sostenible
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: francesc.dalmau@palma.cat

Persona: Coll Bucher, Fulgencio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal VOX
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: fulgencio.coll@palma.cat

Persona: Rodríguez Farré, Sergio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal VOX
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: sergio.rodriguez.farre@palma.cat

Persona: Pomar Juan, Eva María
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal Ciutadans
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: eva.pomar@palma.cat

Persona: Escriche Cots, Alejandro
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal Ciutadans
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: alejandro.escriche@palma.cat

Persona: Díez Herreros, David
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: david.diez@palma.cat

Persona: Pérez Martínez, Lydia
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: lydia.perez@palma.cat

Persona: Amat Ortega, Montserrat
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal VOX
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: montserrat.amat@palma.cat

Persona: Oliveras Ballarín, Montserrat
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: montserrat.oliveras@palma.cat

Persona: Celeste Palmero, M. Mercedes
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: mercedes.celeste@palma.cat

Persona: Martínez Galiano, Julio
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: julio.martinez@palma.cat

Persona: Capó Navarro, Juana María
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal Ciutadans
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: juana.capo@palma.cat

Persona: Barceló Schwartz, Sandra
Càrrec: Regidora
Grup polític: Grup Municipal VOX
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: sandra.barcelo@palma.cat

Persona: Oliveira de Souza, Daniel
Càrrec: Regidor de Districte Llevant
Grup polític: Grup Municipal PSIB-PSOE
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: daniel.oliveira@palma.cat 

Persona: Bauzà Simó, Josep Lluís
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal CIUTADANS
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: jllbauzas@palma.es

Persona: Sánchez Cifre, Guillermo
Càrrec: Regidor
Grup polític: Grup Municipal PP
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació
Contacte: gsanchezc@palma.cat

Personal directiu

Persona: Rosauro Vivancos, Alberto
Càrrec: Director General Justicia Social, Feminisme i LGTBI
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Núñez Morcillo, Ana María
Càrrec: Directora General Qualitat i Població
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Comas Serra, Maria Antònia
Càrrec: Directora General Fires i Mercats
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Capó Navarro, Miguel Ángel
Càrrec: Coordinador General Promoció Econòmica i Ocupació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rincón Otero, Susana
Càrrec: Directora General Ocupació i Gerent PalmaActiva
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Costa del Rio, Claudia
Càrrec: Directora General Participació Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañabate Figuerola, Marcos
Càrrec: Director General Govern Interior
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sampere, Fabrizio di Giacomo
Càrrec: Director General Comerç
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Contreras Ramis, Miquel Àngel
Càrrec: Director General Música i Arts Escèniques
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Gayá Vicente, Margarita
Càrrec: Directora General Infància, Comunitari i Projectes
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Ribas Seguí, Jaume
Càrrec: Director General Educació i Política Lingüística
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Rigo Serra, Josep María
Càrrec: Director General Habitatge-Gerent PMH-RIBA
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cereijo Méndez, Óscar Manuel
Càrrec: Coordinador General Govern Municipal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Alcover Pons, José Juan
Càrrec: Director General Comunicació
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Moyà Victory, Laura
Càrrec: Cap Premsa Gabinet Batlia
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Adillon Sastre, Joana Maria
Càrrec: Coordinadora General Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: De María Arrebola, Joaquín
Càrrec: Director General Sanitat i Consum
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Sureda Díaz, Luís
Càrrec: Coordinador General Infraestructures
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Martín Martínez, Antoni
Càrrec: Director General Esports
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Nombela Ovalle, Irene
Càrrec: Directora General Mobilitat
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Navarro Roig, Rafael
Càrrec: Gerent IME
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Torres San Julián, Job
Càrrec: Gerent IMI
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Trobat Sbert, Catalina
Càrrec: Coordinadora General Benestar Social
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Salas Rotger, Joan Antoni
Càrrec: Director general Benestar Social
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Barceló Cortés, Miguel Ángel
Càrrec: Coordinador districte Nord
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Nieto Nieto, María Gloria
Càrrec: Directora General Seguretat Ciutadana
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Fernández Blanco, Manuel
Càrrec: Coordinador districte Ponent
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Barbón Juan, Jeroni
Càrrec: Gerent MercaPalma
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañellas Serrano, Nicolau Sebastia
Càrrec: Coordinador General Ambient i Benestar Animal
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Martínez García, José
Càrrec: Coordinador Districte Llevant
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de bienes: Veure informació

Persona: Bauzà Medrano, Aina
Càrrec: DG Arts Visuals
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: González Navarro, José María
Càrrec: Gerent Palau de Congressos
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Viéitez Novoa, Enrique
Càrrec: Coordinador districte Palma i Pla de Sant Jordi
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Campos Tomás, Antonia
Càrrec: DG Funció Pública
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: González Carrasco, Maribel
Càrrec: DG Turisme
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: García Roca, Jordi
Càrrec: DG Protocol
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Homar Oliver, Pedro
Càrrec: Director Gerent Fundació Palma 365
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Funcionaris ALHCN-LD

Persona: Ballester Oliver, Miquel
Càrrec: Secretari adjunt i Director de la Secretaria de la Junta de Govern
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Cañellas Vich, Juan
Càrrec: Interventor general
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Dot Ramis, Miguel
Càrrec: Director Serveis Jurídics
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

Persona: Orell Vicens, Maria Antònia
Càrrec: Directora financera - Tresorera
Declaració d'activitats: Veure informació
Declaració de béns: Veure informació

De conformitat amb l'article 75.7 Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local es troben inscrites en els registres d'interessos de l'Ajuntament les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics (Registre d'Activitats) així com la declaració dels seus béns patrimonials (Registre de béns patrimonials).

A continuació es mostren les declaracions dels / les regidors / es electes