Publicador de continguts

Situació actual del sector

Banner Agricultura urbana i ecològica

El mes d'octubre de 2016 es va presentar a Palma la Diagnosi del sector agrari del municipi de Palma i propostes de dinamització agroecològica, un document elaborat per APAEMA (Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca). Gràcies aquesta hem pogut veure l'evolució que ha patit aquests darrers anys el sector agrari a l nostre municipi.

Així, i segons el Cens Agrari de l'any 1999 a Palma hi havia 695 explotacions agràries i ocupaven una extensió d'unes 21.474 ha. Al cap de 10 anys, segons el Cens Agrari de 2009, hi havia 398 explotacions agràries i ocupaven una extensió total de 8.406,19 ha. Ara, el 2016, i segons les dades del Registre d'Explotacions Agràries (de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del govern de les Illes Balears) hi ha en actiu 420 explotacions i ocupen una extensió total de 6.520,24 ha de superfície SAU (Superfície Agrària Utilitzada).

D'aquestes 420 explotacions agràries existents a l'actualitat, 27 són en sistema ecològic (regulades pel Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica) i 393, són explotacions agràries convencionals.

D'aquestes 4.997,67 ha són terres dedicades a cultius de secà, 1.033 ha són de regadiu, 140,07 ha són superfícies forestals o improductives, mentre que 349,00 ha són cultius sota plàstics.

En concret trobam diferents tipus d'explotacions, les que es dediquen a una explotació extensiva de diferents cultius, sobretot, fruits secs i cultius herbacis i explotació ramadera ovina. Explotacions intensives de cultius de fruita i verdura. També trobam finques que es dediquen només a la producció de cultius per alimentar el bestiar. I altres finques mixtes que es dediquen a la producció de cultius per alimentar el bestiar combinades amb una explotació ramadera intensiva d'animals.

Tot i aquestes dades la realitat és que queden pocs pagesos i pageses professionals. A partir d'aquesta diagnosi es pretén donar un nou impuls al sector. L'objectiu és ajudar a difondre la feina que fan els nostres professionals de fora vila i ajudar el que poguem en la serva revaloralització dins la nostre societat.