Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT D’UN ESCÀNER LÀSER 3D I DELS PROGRAMES INFORMÀTICS I EQUIP INFORMÀTIC PER AL TRACTAMENT DE NÚVOLS DE PUNTS DE TRES DIMENSIONS, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ, PER AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA.

D'acord amb l'article 347.3 in fine de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, totes les licitacions públiques que convoqui l'Ajuntament de Palma es publicaran de forma exclusiva a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per tal de poder tenir accés a tota la informació i rebre totes les notificacions i comunicacions relacionades amb la licitació que us interessi us heu de registrat a l'esmentada plataforma.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2024-023-S

Procediment d'adjudicació:

Obert Simplificat

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/d’abr./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

05/04/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 5 d’abril de 2024