Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT DE 5 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS)

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2024-007-S

Procediment d'adjudicació:

Obert no subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

12/de gen./2024

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

12/01/2024

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio:

 

      Data darrera modificació: 25 de gener de 2024