Publicador de continguts

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA.

Enllaç a la Plataforma estatal

Plataforma estatal

 

 

Dades de la Contractació:

Núm. d'expedient

2023-45-S

Procediment d'adjudicació:

Obert subjecte a regulació harmonitzada

Tipus de contracte:

Subministre

Dades específiques Anunci

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

18/de set./2023

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:

15/de set./2023

Url Publicació al DOUE:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565276-2023:PDF:ES:HTML

Dades específiques Licitacions en curs

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

18/09/2023

Data d'enviament per a Publicació al DOUE:

15/09/2023

Url Publicació al DOUE:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565276-2023:HTML:ES:HTML&tabId=1&tabLang=es

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Informacio: