Publicador de continguts

Transformem Palma - Bosc de Bellver

Banner Transformem Palma - 2018

Recuperació i condicionament dels camins

Actualitat: El bosc està molt fragmentat i dividit en illes de vegetació, emmarcades i travessades per camins de molt diversa índole, molts dels quals estan molt erosionats.

El projecte preveu una nova gestió del bosc per tal de dotar-lo d'una xarxa de camins ben senyalitzada i condicionada. S'ha de realitzar en 3 fases: Delimitació i restauració de camins i senderes; Senyalització d'espais d'ús públic; i Campanya de difusió, conscienciació i col·laboració ciutadana.

Futur projecte: El bosc de Bellver té caràcter de parc urbà; per això es fa imprescindible establir i difondre unes normes d'ús, així com regular l'ús i el pas de visitants a determinades zones, i alhora oferir una xarxa de camins i infraestructures condicionades per a poder gaudir en condicions de l'espai.

Temporalització del projecte: durant el 2018 i 2019

Cost previst: 904.133,78 €

Projecte finançat amb fons de l'Impost del Turisme Sostenible 2017

Transformem Palma 03 - Bosc de Bellver