Publicador de continguts

Transformem Palma - Camp Redó

Banner Transformem Palma - 2018

Millora de la barriada

Actualitat: El Camp Redó és un barri de la ciutat de Palma situat al Districte Nord, concretament entre els carrers d'Alfons el Magnànim i del General Riera i els barris de Bons Aires i Cal Capiscol.

El procés d'urbanització es va iniciar la dècada dels quaranta i es va intensificar a partir de 1950, a causa del creixement turístic i de la immigració. Fou entre els anys 50 i els 70 quan Palma rebé el major augment poblacional de la seva història.

Durant els darrers anys s'han construït a la barriada algunes zones verdes: una al carrer de Cotlliure, tres devora la carretera de Sóller i una altra al costat de l'Escorxador. A més, també s'hi varen construir les instal·lacions esportives del Palma Arena.

Futur projecte: El Camp Redó és una opció en ferm d'aquest equip de govern amb l'objectiu de respondre a les demandes dels veïns per a millorar l'espai urbà.

Objectius generals:

  • Subvencions per a la reforma dels elements comuns dels edificis.
  • Continuïtat de la reforma de pisos de caràcter municipal.
  • Condicionament dels solars municipals derivats de les expropiacions dels blocs XIII i VIII.
  • Millora de la gestió d'espais lliures privats.
  • Condicionament dels espais lliures públics.

Temporalització del projecte: Actuacions que ja s'estan realitzant i es continuaran durant tot l'any 2018.

Cost aproximat de la despesa o la inversió prevista: 1.000.000 €

Transformem Palma 09 - Camp Redó