Publicador de continguts

Transformem Palma - Castell de Bellver

Banner Transformem Palma - 2018

Consolidació del recinte defensiu, reposició del llenç del bastió de ponent i estudi de pavimentació del fossat interior

Actualitat: Declarat monument historicoartístic i Bé d'Interès Cultural. Fou construït entre 1300 i 1311 per ordre directa del rei Jaume II de Mallorca. El recinte respon a un pla concret i original.

L'estat de les murades és preocupant, sobretot el de la murada pròxima al bastió de ponent del segon recinte.

Futur projecte: El projecte a executar preveu reforçar la murada als seus punts més crítics, així com retirar i conservar els paviments existents per a recol·locar-los, si escau, després dels treballs de compactació i consolidació.

Objectius generals: És imprescindible la visió estructural del conjunt defensiu de Bellver per a assegurar una intervenció coherent en tot el seu conjunt.

Algunes actuacions previstes són:

  • Compactació dels rebliments del fossat i del passeig de ronda
  • Sistema eficaç d'evacuació d'aigües pluvials
  • Tractament de la pedra

Temporalització del projecte: El termini d'execució del projecte és de 2018-2020.

Cost previst: 942.512,18 €. Inversió provinent de la Llei de capitalitat.

Transformem Palma 05 - Castell de Bellver