Publicador de continguts

Urbanisme - Adjudicació pel procediment negociat sense publicitat de la direcció d'obra del projecte constructiu de equipament esportiu de s'Aigua Dolça. Article 168.d) LCSP.

Dades de la Contractació:

Procediment d'adjudicació:

Negociat sense publicitat

Tipus de contracte:

Serveis

Dades específiques Anunci

Dades específiques Licitacions en curs

Dades específiques Valoració:

Dades específiques Adjudicacions i formalitzacions

Data de Publicació al Perfil de Contractant:

10/03/2022