Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2024-041-S SUBMINISTRAMENT DE 4 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2024-040-A SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6LOTS) Licitacions en curs
2024-039-O REFORMA DE L’EDIFICI MUNICIPAL SITUAT AL CARRER FORNARIS 65 DE PALMA Licitacions en curs
2024-038-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER COBRIR LES NECESSITATS DEL PARC MÒBIL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2024-037-A SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI I DIAGNOSI DE L’ESTAT I ÚS DE LA XARXA CICLISTA DE LA CIUTAT DE PALMA, PROPOSTES DE MILLORA D’ORDENACIÓ I DISSENY PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT VIANANT CICLISTA Licitacions en curs
2024-037-A SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI I DIAGNOSI DE L’ESTAT I ÚS DE LA XARXA CICLISTA DE LA CIUTAT DE PALMA, PROPOSTES DE MILLORA D’ORDENACIÓ I DISSENY PER A LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT VIANANT CICLISTA Licitacions en curs
2024-036-C CONCESSIÓ DE SERVEI DEL BAR I LA BOTIGA LLIBRERIA DEL CENTRE DE RECEPCIÓ DE VISITANTS DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
2024-035-A SERVEI QUE INCLOGUI LA CREACIÓ D’UN ESPECTACLE, QUE TENGUI COM A ELEMENT PRINCIPAL LA LLUM, LA SEVA PRODUCCIÓ EXECUTIVA I TÈCNICA, I LA DIRECCIÓ I CONTRACTACIÓ ARTÍSTICA, AMB MOTIU DE L’ENCESA DE LLUMS DE NADAL 2024 Licitacions en curs
2024-034-A SERVEI D’IMPRESSIO DE CARTELLS PER A OPIS(OBJECTE PUBLICITARI ENLLUMENAT) PER A PUBLICITAT EN MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS EXTERIORS DE LA CIUTAT Licitacions en curs
2024-033-S SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT DE DEFENSA I AUTOPROTECCIÓ PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (14 LOTS) Licitacions en curs
2024-032-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
2024-031-A SERVEI PATIS OBERTS Licitacions en curs
2024-030-A CONTRACTE MIXT DE SERVEI I SUBMINISTRAMENT PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES I LA SEVA LEGALITZACIÓ AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2024 Licitacions en curs
2024-029-A CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA MILLORA DE LA PLAÇA MAJOR, PLANTES INFERIORS I EL SEU ENTORN Licitacions en curs
2024-028-A SERVEI DE TRANSPORT I DEL SERVEI DE COL•LOCACIÓ I RETIRADA D'INSTRUMENTS, D’ELEMENTS TÈCNICS, ESTRIS I ALTRES MATERIALS NECESSARIS DE LES UNITATS DE PRODUCCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS QUE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PALMA REALITZA FORA DE LA SEVA SEU HABITUAL Licitacions en curs
2024-027-S ARRENDAMENT DE 7 CAMIONS DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2024-026-O OBRES D’INSTAL•LACIÓ DE SENYALITZACIÓ AL BOSC DE BELLVER Licitacions en curs
2024-025-A ASSISTÈNCIA TÉCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE REGENERACIÓ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
2024-024-C CONCESSIÓ DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ PRIVATIVA DE CINC QUIOSCS DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A LA VENDA DE PREMSA I ALTRES Licitacions en curs
2024-023-S SUBMINISTRAMENT D’UN ESCÀNER LÀSER 3D I DELS PROGRAMES INFORMÀTICS I EQUIP INFORMÀTIC PER AL TRACTAMENT DE NÚVOLS DE PUNTS DE TRES DIMENSIONS, AIXÍ COM EL SEU MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ, PER AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs