Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2022-007-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS PER PERÍODE 2022-2024 Licitacions en curs
2022-006-S SUBMINISTRAMENT D'AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA (SENSE GAS) PER AL CONSUM HUMÀ EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2022-005-O PROJECTE D'OBRES DE MILLORES AL PARC DE LA MAR. FASE 1 Licitacions en curs
2022-004-S SUBMINISTRAMENT D'ELECTRODOMÈSTICS PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (LOT 2) Licitacions en curs
2022-003-A REALITZACIÓ DELS CURSOS REGULARS, CURSOS MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA (AEP) Licitacions en curs
2022-002-C CONCESSIÓ PER A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR-CAFETERIA DEL CENTRE FLASSADERS Licitacions en curs
2022-001-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ I SERVEIS DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I GESTIÓ DE LA MOBILITAT DE PALMA, SERVEI DE VIGILÀNCIA DELS SISTEMES I SERVEI DE CONTROL NORMATIU. (3 LOTS) Licitacions en curs
2021-085-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTA··LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
2021-084-A MANTENIMENT, ACTUACIONS D'INVERSIÓ DE REPOSICIÓ, RENOVACIÓ I / O REMODELACIÓ I SERVEI D'AUXILIAR DE MANTENIMENT ALS CENTRES ESCOLARS Licitacions en curs
2021-083-S FURGÓ ATESTATS (3 VEHICLES) DEL SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES DESTINATS AL SERVEI DE POLICIA LOCAL (LOT 4) Licitacions en curs
2021-082-A SERVEI DE LLOGUER, TRANSPORT, LLIURAMENT, INSTAL·LACIÓ, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE TANQUES BAIXES METÀL·LIQUES PER A LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DEL PÚBLIC I ACOTAMENT DE L'ITINERARI DE LA CAVALCADA DELS REIS MAGS I DE SA RUA A PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-081-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPAMENT PER AL CENTRE DE DIA DE SON CLADERA I ALTRES SERVEIS PER A LA GENT GRAN DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-080-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL PER A FAMILIES Licitacions en curs
2021-079-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT Licitacions en curs
2021-078-A CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ TEMPORAL (CRAT) Licitacions en curs
2021-077-A CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INFANTILS D'ANIMACIÓ, ARTÍSTIQUES, SOCIOEDUCATIVES, LÚDIQUES I FESTIVES PER A LA PROGRAMACIÓ DE SANT SEBASTIÀ PETIT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (8 LOTS) Licitacions en curs
2021-076-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-075-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1,2 i 3) Licitacions en curs
2021-074-S SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2021-073-A SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ "ADN SANT SEBASTIÀ"AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs