Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2021-078-A CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DEL CENTRE RESIDENCIAL D'ATENCIÓ TEMPORAL (CRAT) Licitacions en curs
2021-077-A CONTRACTACIÓ DE LES ACTIVITATS INFANTILS D'ANIMACIÓ, ARTÍSTIQUES, SOCIOEDUCATIVES, LÚDIQUES I FESTIVES PER A LA PROGRAMACIÓ DE SANT SEBASTIÀ PETIT AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (8 LOTS) Licitacions en curs
2021-076-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA D'ESCENA PER A L'ÀREA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA PER A TEATRES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS ESCÈNICS (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-075-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER A LA SECCIÓ MUNTADA DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA (LOTS 1,2 i 3) Licitacions en curs
2021-074-S SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES INFORMÀTICS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2021-073-A SERVEI DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ "ADN SANT SEBASTIÀ"AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
2021-072-S SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA NOVA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PERE GARAU (4 LOTS) Licitacions en curs
2021-071-A SERVEI DE PROGRAMACIÓ I REALITZACIÓ D'UN CICLE DE MICROESPECTACLES A ESPAIS NO CONVENCIONALS: "ZONA RESTRINGIDA", AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 Licitacions en curs
2021-070-A SERVEI DEL PROGRAMA CENTRES EXIT D'ORIENTACIÓ I SUPORT A L'ESTUDI Licitacions en curs
2021-069-S EL DISSENY, LA MAQUETACIÓ, LA IMPRESSIÓ I LLIURAMENT DELS DIVERSOS MATERIALS DE COMUNICACIÓ PER A LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ Licitacions en curs
2021-068-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL LLEURE DE JOVES ALS BARRIS (DINAMO) Licitacions en curs
2021-067-S SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES ELÈCTRICS AMB BATERIES EN PROPIETAT PER A LES ÀREES DE BATLIA I MOBILITAT (4 LOTS) Licitacions en curs
2021-066-S SUBMINISTRAMENT D'UN ESCENARI PER A LA REALIZACIÓ D'ESPECTÁCLES I ACTES PROTOCOL·LARIS, ADAPTAT A LES SINGULARS CARACTERÍSTIQUES DEL PATI D'ARMES DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
2021-065-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'ORDRE PÚBLIC PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2021-064-S SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 9 EQUIPS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS,I EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA MARQUESINA AMB PLAQUES FOTOVOLTAIQUES I EQUIP DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A LA VIA PÚBLICA AL TERME MUNICIPAL DE PALMA-2 LOTS Licitacions en curs
2021-063-C CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ D'UN LOCAL DESTINAT A CANTINA A LES INSTAL·LACIONS DE PROPIETAT MUNICIPAL DE SON PACS Licitacions en curs
2021-062-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC DE SON GIBERT Licitacions en curs
2021-061-S SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS PER ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS (CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER ANIMALS). (4 LOTS) Licitacions en curs
2021-060-A ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ TÈCNICA, REGIDORIA D'ESCENARI I SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DE LA REVETLA I ALTRES CONCERTS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2022 (7 LOTS) Licitacions en curs
2021-059-A SERVEI D'ACOLLIMENT MUNICIPAL A VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (SAMVVM) (2 LOTS) Licitacions en curs