Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2021-010-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REFORMA ESTRUCTURAL I REHABILITACIÓ DE L'ENVOLTANT DE L'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A LOCAL D'ÚS SOCIOCULTURAL " FÀBRICA CAN RIBES" Licitacions en curs
2021-009-O CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER TREBALLS DE NETEJA, RESTAURACIÓ,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA MURADA DE PALMA, DES DELS JARDINS DE "S'HORT DEL REI" FINS "ES BALUARD DEL PRÍNCEP" I DELS EDIFICIS MUNICIPALS CATALOGATS (BIC) Licitacions en curs
2021-008-A SERVEI D'INTERPRETACIÓ DE LA LLENGUA DE SIGNES DURANT ELS PLENARIS I ALTRES ACTES PROTOCOL·LARIS INSTITUCIONALS Licitacions en curs
2021-007-O OBRES DE CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DEL SEGON RECINTE DEFENSIU I REPOSICIÓ DE LLENÇ RUÏNÓS DELS BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI DE LA PAVIMENTACIÓ DEL FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
2021-006-A SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE LES FESTES INSTITUCIONALS DE PALMA (LOT 2) Licitacions en curs
2021-005-C MANTENIMENT, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ COMERCIAL DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL UBICAT AL PARC MUNICIPAL DE SA FEIXINA Licitacions en curs
2021-004-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ (4 LOTS) Licitacions en curs
2021-003-S SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER A LA DESINFECCIÓ D'ESPAIS I MOBILIARI PÚBLIC Licitacions en curs
2021-002-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU DE LA FLOTA DE VEHICLES I ELEMENTS DE DOTACIÓ DEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2021-001-A SUPERVISIÓ ENERGÈTICA, ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA, I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE SISTEMA D'ENLLUMENAT EXTERIOR DEL MUNICIPI DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2020-068-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOBOMBA RURAL PESADA (BRP) AMB ELS SEUS RESPECTiUS EQUIPAMENTS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2020-067-A SERVEIS DE GESTIO INTEGRAL DE SIS CENTRES DE DIA (6 LOTS) Licitacions en curs
2020-066-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS) Licitacions en curs
2020-065-A SERVEI D'AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ DE LES CARTES DE SERVEIS, DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE LES CARTES DE SERVEI I DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE L'ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2020-064-A SERVEI D'UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D'ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D'ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS Licitacions en curs
2020-063-S SUBMINSTRAMENT DE PLAQUES METÀL·LIQUES I DE MARBRE I ALTRES ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ PER A LA ROTULACIÓ DELS VIALS I EDIFICIS DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-062-S SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A TORRADORES I FOGUERONS PER LES FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2020-061-A CONTRACTACIÓ DE TRES CONCERTS A MITJANS DE COMUNICACIÓ PER A LA PROMOCIÓ ARTÍSTICA I LA DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2021 (3 LOTS) Licitacions en curs
2020-060-A SERVEI DEL PROGRAMA DE SUPORT PISE-PALMA Licitacions en curs
2020-059-A SERVEI DE NETEJA DELS LOCALS, CENTRES I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I DEL SERVEI DE NETEJA I PORTERIA DELS CENTRES ESCOLARS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs