Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2020-022-A SERVEIS DE TRANSPORTS DELS INSTRUMENTS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA Licitacions en curs
2020-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA LOT 1: SUBMINISTRAMENT DE TABLEROS, TABLONS, LLISTONS I FUSTES I FERRATGES Licitacions en curs
2020-021-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER EVENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA (8 LOTS) Licitacions en curs
2020-020-O OBRES REURBANITZACIÓ, ACCESSIBILITAT I ESPAI URBÀ CARRER GENERAL RICARDO ORTEGA. Licitacions en curs
2020-019-A (2) DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
2020-019-A DIRECCIÓ FACULTATIVA PER DIRECCIÓ D'OBRA PER A LA REFORMA DELS LOCALS DEL IMI CARRER JOAN MARAGALL 2 Licitacions en curs
2020-018-A SERVEI DE CONCERTACIÓ I IMPARTICIÓ DE TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ EN L'AMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. Licitacions en curs
2020-017-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA A LA PLATJA DE PALMA. Licitacions en curs
2020-016-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA MODIFICACIÓ DEL QUADRE DE CONTROL DE LA MAQUINARIA ESCÉNICA TEATRE MUNICIPAL XESC FORTEZA Licitacions en curs
2020-015-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
2020-015-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL TÈCNIC PELS TEATRES MUNICIPALS CATALINA VALLS, XESC FORTEZA I MAR I TERRA. Licitacions en curs
2020-014-S (4) - LOT 1 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL Licitacions en curs
2020-014-S (3) - LOT 1 SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARI PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL. LOT 1 - EQUIPAMENT PER ALS CENTRES DE DIA I ELS CASALS DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL Licitacions en curs
2020-014-S (2) SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ EQUIPAMENT I MOBILIARI ÀREA BENESTAR SOCIAL. LOT 1 Licitacions en curs
2020-014-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ D'EQUIPAMENT I MOBILIARIO PER A L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL . 2 LOTS Licitacions en curs
2020-014-S SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I COL·LOCACIÓ EQUIPAMENT I MOBILIARI ÀREA BENESTAR SOCIAL (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-013-O REFORMA I SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I LA INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE LES PLANTES 2, 3, 4 I 5 DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE CARRER CADENA Licitacions en curs
2020-012-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MÒDULS D'ARMARIS COMPACTES MÒBILS PER L'ARXIU DE LA GERÈNCIA D'URBANISME Licitacions en curs
2020-011-O OBRES DE REFORÇ DEL FORJAT DE LA PLANTA SOTERRANI 1 DE L'EDIFICI DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE PALMA Licitacions en curs
2020-010-S SUBMINISTRAMENT 90 UNITATS PORTÀTILS, 180 BATERIES, 8 UNITATS BASE TETRA, 13 UNITATS MÓBILS TETRA DE DOBLE CONSOLA I 24 UNITATS MÒBILS EN VEHICLES, ACCESSORIS, PROGRAMACIÓ, INSTAL·LACIÓ I FORMACIÓ. Licitacions en curs