Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2020-009-S SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS DE RESPIRACIÓ AUTÒNOMA PER A BOMBERS, MUNTATGE I FORMACIÓ INCLÒSOS. Licitacions en curs
2020-008-S SUBMINISTRAMENT DE 15 BICICLETES ASSITIDES AMB MOTOR ELÈCTRIC Licitacions en curs
2020-007-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ARMAMENT ( 2 LOTS) Licitacions en curs
2020-006-O (2) OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER Licitacions en curs
2020-006-O OBRES DE REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT DESTINAT A CENTRE SOCIO- CULTURAL SON AMETLER Licitacions en curs
2020-005-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2020-004-S SUBMINISTRAMENT DE 50 ARMILLES ANTIBALES, ANTIGANIVET I ANTIPUNXÓ. Licitacions en curs
2020-003-O OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ESPAI DE SOCIALITZACIÓ, INTEGRACIÓ I PARTICIPACIÓ DINS EL PARC DE SA RIERA. Licitacions en curs
2020-002-O (2) LOT 1 OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACTÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. ( LOT 1) Licitacions en curs
2020-002-O OBRES DE MILLORA D'ESPAIS URBANS ES RAFAL VELL I REURBANITZACIÓ I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT CARRERS MÉNDEZ-BARRERA-BORGUNY-VILLALONGA. (4 LOTS) Licitacions en curs
2020-001-A SERVEI INTEGRAL DE TAQUILLA, PORTERIA, ACOMODACIÓ I DE BAR ALS TEATRES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2019-067-A SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL (9 LOTS) Licitacions en curs
2019-066-S SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE MATERIAL PER AL MUNTATGE D'ESCENARIS PER A LA REALITZACIÓ D'ESPECTACLES EN EL TERME DE PALMA. Licitacions en curs
2019-065-S SUBMINISTRAMENT 20 VEHICLES PATRULLA PER A POLICIA LOCAL DE PALMA. 2 LOTS Licitacions en curs
2019-064-A REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EDUCATIVES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT Licitacions en curs
2019-062-S SUBMINISTRAMENT DE FERRO, ACER I METALLS PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES Licitacions en curs
2019-061-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC PER A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
2019-060-A SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DELS ESPECTACLES PUBLICS A LES FESTES ORGANIZADES PER LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENTDE PALMA L'ANY 2020 Licitacions en curs
2019-059-A SERVEIS PER A LA PROGRAMACIÓ, DIFUSIÓ, REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER LÚDIC, FESTIU I SOCIOCULTURALS ALS DISTRICTES DE PALMA AMB MOTlU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2020. Licitacions en curs
2019-058-A SERVEI D'AJUDA A DOMICILI (SAD) Licitacions en curs