Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2019-025-A SERVEI D'ASSISTENCIA PSICOLÒGICA EN CRISI A VÍCTIMES DE DELICTE A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
2019-024-A SERVEI MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'ADULTS (SMEA) Licitacions en curs
2019-023-S (2) SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS, VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2019-023-S SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS,VACUNES I MATERIAL MÈDIC REBUTJABLE PEL TRACTAMENT DELS ANIMALS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI DE PROTECCIÓ ANIMAL DE L' AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2019-022-A REALITZACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ MUNICIPAL D'ESTIU "CINEMA A LA FRESCA" 2019 Licitacions en curs
2019-021-S (2) SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTETJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2019-021-S SUBMINISTRAMENT DE LLENYA PER A FESTEJOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2019-020-A SERVEI DE TRANSPORT I/O LLOGUER DE TAULES, CADIRES, TORRADORES, TANQUES, TARIMES I RAMPES ACCESIBLES PER A ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES MUNICIPALS Licitacions en curs
2019-019-S SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL NATURAL ENVASADA PER AL CONSUM HUMÀ, EN BOTELLES DE 1,5 LITRES, PER A LES BRIGADES MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2019-018-C CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE MERCAT MUNICIPAL PERMANENT DE CAMP REDÓ Licitacions en curs
2019-017-A CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI VEGETAL I INFRAESTRUCTURES ASOCIADES AL MATEIX, A ZONES VERDES, ALINEACIONS ARBÒRIES, ESPAIS NATURALS I EQUIPAMIENTS PÚBLICS MUNICIPALS DE GESTIÓ DIRECTA, DEL MUNICIPI DE PALMA Licitacions en curs
2019-016-S SUBMINISTRAMENT D'UNA AUTOESCALA AUTOMÀTICA, ELEVADORA, EXTENSIBLE I GIRATORIA AMB UN ABAST MINIM DE 32 METRES D'ALTURA VERTICAL PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2019-015-A (3) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT" Licitacions en curs
2019-015-A (2) SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT" Licitacions en curs
2019-015-A SERVEI ASSISTÈNCIA TÈCNICA REALITZ. AUDITORIA VERIFICACIÓ PRÈVIA SOLS. PAGAMENT AL BENEFICIARI QUE PRESENTARÀ L'AJUNT. SOBRE LES DESPESES EXECUTADES A OPERACIONS RELAC. L'ESTRATÈGIA DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAL "PLA LITORAL DE PONENT" Licitacions en curs
2019-014-S SUBMINISTRAMENT DELS ARTICLES PIROTÈCNICS PER LA REALITZACIÓ DEL CORREFOC DE SANT JOAN 2019 I 2020 I EL CORREFOC DE SANT SEBASTIÀ Licitacions en curs
2019-013-A (2) SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD) Licitacions en curs
2019-013-A SERVEI DE DINAMITZACIÓ I INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA ALS BARRIS DE PERE GARAU (LOT 1: CMSS LLEVANT NORD) I CAMP REDÓ (LOT 2: CMSS NORD) Licitacions en curs
2019-012-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2019-011-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs