Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2018-046-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LABORATORI (REACTIUS, MEDIS DE CULTIU, MATERIAL FUNGIBLE), PER AL LABORATORI MUNICIPAL (4 LOTS) Licitacions en curs
2018-045-S CONTRACTE MIXTE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER A LA CONTRACTACIÓ DISSENY, MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, TIRATGE, ENQUADERNACIÓ I LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS, FLYERS, FULLETONS I DESPLEGABLES DE LES FESTES INST. DE L'AJUNT. DE PALMA 19 (2 LOTS) Licitacions en curs
2018-044-A CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE REDACCIÓ D'UN PROJECTE INTEGRAT D'OBRA DE RENOVACIÓ D'INSTAL·LACIONS, FAÇANA I PROJECTE D'ACTIVITATS DE L'EDIFICI MUNICIPAL DE LA GERÈNCIA D'URBANISME DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2018-043-A LLOGUER DE CABINES SANITÀRIES AUTÒNOMES DE WC A LES ACTIVITATS I FESTES ORGANITZADES PEL SERVEI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE PALMA L'ANY 2019 Licitacions en curs
2018-042-A SERVEIS DE TRANSPORTS l MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2018-041-S SUBMINISTRAMENT DE LA UNIFORMITAT I EQUIPAMENT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA ( 9 LOTS) Licitacions en curs
2018-040-S (2) SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
2018-040-S SUBMINISTRAMENT DE CENT BICICLETES PER BICIPALMA Licitacions en curs
2018-039-S SUBMINISTRAMENT D'UN FURGÓ (GNC) PER A LA BRIGADA DE CIRCULACIÓ Licitacions en curs
2018-038-A SERVEI DE REPROGRAFIA MUNICIPAL Licitacions en curs
2018-037-S CONTRACTACIÓ D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANCES QUE COBREIXI LES PÈRDUES O DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2018-035-A SERVEI REDACCIÓ PROJEC BÀSIC I D'EXEC., DIREC. FACULT. COM. I COORD. SEGUR. I SALUT FASE D'EXECUCIÓ OBRES CONSOLIDACIÓ ESTRUCT. 2N RECINTE DEFENSIU, REPOSICIÓ DEL LLENÇ RUÏNÓS DEL BASTIÓ DE PONENT I ESTUDI PAVIMENT FOSSAT INTERIOR DEL CASTELL DE BELLVER Licitacions en curs
2018-034-A CONTRACTE MIXTE DE SERVEIS I SUBMINISTRAMENT DE LA CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS Licitacions en curs
2018-033-S MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INFRAESTRUCTURES PER AL SEU ÚS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2019 i 2020 Licitacions en curs
2018-032-S (2) SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS (2) Licitacions en curs
2018-032-S SUBMINISTRAMENT D'APARELLS D'OSMOSI INVERSA PER A DIVERSOS CENTRES I CASALS DEPENENTS DE BENESTAR I DRETS SOCIALS Licitacions en curs
2018-030-S SUBMINISTRAMENT DE 240 ARMILLES BALÍSTIQUES ANTIBALA PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs
2018-029-S SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN CILINDRE HIDRÀULIC PER A L'AUTOESCALA GIRATÒRIA DLK 18 FA (E-6) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2018-028-S SUBMINISTRAMENT D'UNA PLATAFORMA DE RESCAT SENSE UNITAT DE CONTROL NI SISTEMA ELÈCTRIC (CANASTRA) DE L'AUTOESCALA GIRATÒRIA LI20 (E8) DELS SERVEIS CONTRA INCENDIS I SALVAMENT Licitacions en curs
2018-027-S SUBMINISTRAMENT D'ARMAMENT PER A LA POLICIA LOCAL Licitacions en curs