Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2024-008-A SERVEI D’UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ DE VENDA D’ENTRADES A LES TAQUILLES, PER INTERNET I PER ALTRES POSSIBLES CANALS DE VENDA, AIXÍ COM EL CONTROL D’ACCÉS ALS TEATRES MUNICIPALS, CASTELL DE BELLVER I CASAL BALAGUER I ALTRES ESPAIS MUNICIPALS Licitacions en curs
2024-007-S SUBMINISTRAMENT DE 5 VEHICLES LLEUGERS PEL SERVEI CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2024-006-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL PERSONAL DE BRIGADES DEL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT Licitacions en curs
2024-005-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER ESDEVENIMENTS INSTITUCIONALS I FESTES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (3 LOTS) Licitacions en curs
2024-004-A SERVEI DE MANTENIMENT CORRECTIU, PER A ACTUACIONS A INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2024-003-A CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL PALMAJOVE DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2024-002-C CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA EXPLOTACIÓ PRIVATIVA D’UN QUIOSC DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINAT A NUMISMÀTICA I FILATÈLIA A LA RAMBLA Licitacions en curs
2024-001-A SERVEI DE TRANSPORT DE VISITES SUBVENCIONADES AL PARC NACIONAL DE CABRERA (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-59-A SERVEIS FINANCERS DE PAGAMENT DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS MUNICIPALS MITJANÇANT DISPOSITIUS TPV FÍSICS I TELEMÀTICS O VIRTUALS Licitacions en curs
2023-58-A SERVEI DE PROVISIÓ DE DADES D’AUDIÈNCIA I DIFUSIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Licitacions en curs
2023-45-S SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS, REACTIUS, MEDIS DE CULTIU I ALTRES MATERIALS PER AL LABORATORI MUNICIPAL DE PALMA. Licitacions en curs
2023-061-A SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
2023-057-A SERVEIS D’ACTIVITATS INFANTILS PER A SANT SEBASTIÀ PETIT I SA RUETA, AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ I CARNAVAL 2024 (4 LOTS) Licitacions en curs
2023-055-A CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ I SERVEIS DE CONSERVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ HORITZONTAL, VERTICAL, ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE GUALS DEL MUNICIPI DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-054-S SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE LLIT PELS CAVALLS DE LA SECCIÓ DE LA POLICIA MUNTADA Licitacions en curs
2023-053-S SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DE CALEFACCIÓ (GASOIL C) A DIFERENTS ESCOLES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-052-S SUBMINISTRAMENT DE LA PIROTÈCNIA I EL SERVEI D’ASSISTÈNCIA D’UN EXPERT PIROTÈCNIC PER ALS CORREFOCS I ALTRES FESTES ORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-049-C CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DE DEU QUIOSCS, SITUATS A LA RAMBLA, DESTINATS A LA VENDA DE PLANTES I FLORS. 10 LOTS Licitacions en curs
2023-048-A SERVEI DE LLOGUER PER A L’APROVISIONAMENT TEMPORAL D’INSTAL•LACIONS ELÈCTRIQUES, LA SEVA LA LEGALITZACIÓ I ALTRES SERVEIS VINCULATS, AMB MOTIU DE LES DIFERENTS ACTIVITATS FESTIVES ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
2023-047-S SUBMINISTRAMENT D’ALIMENTS PER A CANS, MOIXOS, COLOMS I DIETES ESPECIALS PER CADELLS I ANIMALS MALALTS ALLOTJATS AL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE PROTECCIÓ ANIMAL DE PALMA (4 LOTS) Licitacions en curs