Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2023-013-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-012-O CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS EN L'ARENAL". 2 LOTS Licitacions en curs
2023-011-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
2023-010-A SERVEI DE COLLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DE PALMA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONTROL FINANCER, MODALITAT D'AUDITORIA PÚBLICA, SOBRE ELS COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 2022 I 2023 Licitacions en curs
2023-009-A L'ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPARTICIÓ D'UN CURS EN UN CENTRE DE FORMACIÓ ESPECIALITZAT EN FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PRÀCTIQUES DE FOC REAL A DIFERENTS ESCENARIS Licitacions en curs
2023-008-O PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REIS, ENTRE ROTONDA INTERSECCIÓ CAMÍ SON RAPINYA AMB CAMÍ DELS REIS FINS A LA ROTONDA MA-1043 (COLL DE SA CREU), MA-144 CAMÍ DE GÉNOVA Licitacions en curs
2023-007-A PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-006-O CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CAMÍ PASSATEMPS I LA CARRETERA VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL AL CARRIL BICI AL CARRER PEDRO SANS GARAU Licitacions en curs
2023-005-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
2023-004-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
2023-003-S SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2023-002-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-001-A SERVEI DE RETIRADA, TRANSPORT, DESCONTAMINACIÓ I TRAMITACIÓ DE LA BAIXA ADMINISTRATIVA DELS VEHICLES DECLARATS RESIDUS DOMÈSTICS DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
2022-091-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL) Licitacions en curs
2022-090-S SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES EN PAPER PER A LA XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS (6 LOTS) Licitacions en curs
2022-089-C CONCESSIO DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC-BAR DE PROPIETAT MUNICIPAL AL PARC MUNICIPAL DE SON GIBERT Licitacions en curs
2022-088-A SERVEI D'ASSISTÈNCIA EXTERNA VETERINÀRIA QUE REALITZI LES REVISIONS DELS CAVALLS DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PER TRACCIÓ ANIMAL (SERVEI DE GALERES) Licitacions en curs
2022-087-A MANTENIMENT PROGRAMAT I CORRECTIU DE L'EQUIPAMENT ESCÈNIC i D'ALTRE EQUIPAMENT TÈCNIC DE POTÈNCIA I REGULACIÓ DE SO I IL·LUMINACIÓ I DE SERVEIS AUDIOVISUALS I QUALSEVOL ALTRE EQUIPAMENT SUSCEPTIBLE DE MANTENIMENT ESSENCIAL DELS TEATRES MUNICIPALS. Licitacions en curs
2022-086-A SERVEIS DE CONTROL DE PLAGUES URBANES AL TERME MUNICIPAL DE PALMA Licitacions en curs
2022-085-A SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (ERC) DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs