Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2023-046-S SUBMINISTRAMENT D’UNA MINICARREGADORA I UN CARRETÓ ELEVADOR DESTINATS AL DEPARTAMENT D’INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE PALMA (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-044-A CONTRACTE RESERVAT PER A LA MAQUETACIÓ, IMPRESSIÓ, EL TIRATGE, L’ENQUADERNACIÓ I EL LLIURAMENT DELS PROGRAMES DE MÀ, CARTELLS I FULLETONS DE LES FESTES INSTITUCIONALS I ACTIVITATS SOCIOCULTURALS ORGANITZADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ DE DISTRICTES Licitacions en curs
2023-042-S LLOGUER, MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ESCENARIS I ALTRES INSTAL•LACIONS AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
2023-041-S SUBMINISTRAMENT DE DOS VEHICLES DESTINATS A LA POLICIA LOCAL (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-040-A ACTUALITZACIÓ MAPA ESTRATÈGIC DE RENOUS (MER) I PLA D’ACCIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE PALMA, ATÈS EL QUÈ DISPOSA LA LLEI 37/2003 DE 17 DE NOVEMBRE , DEL RENOU, RD 1513/2005 DE 17 DE DESEMBRE, PER LA QUAL ES DESENVOLUPA LLEI 37/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, DEL RENOU, PEL QUE FA A L’AVALUACIÓ I GESTIÓ DEL RENOU AMBIENTAL I LLEI 1/2007 DE 16 DE MARÇ CONTRA LA CONTAMINACIÓACÚSTICA DE LES ILLES BALEARS Licitacions en curs
2023-039-A SERVEI PER A L’ELABORACIÓ DE CONTINGUTS ARTÍSTICS I SUPORT EN LA PRODUCCIÓ TÈCNICA, D’ACORD AMB EL DISSENY BÀSIC CONFECCIONAT PER L’AJUNTAMENT DE PALMA, DELS PROGRAMES SEGÜENTS: LA REVETLA I ALTRES CONCERTS, ZONA RESTRINGIDA I SANT SEBASTIÀ PETIT; TOT AIXÒ AMB MOTIU DE LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ 2024 Licitacions en curs
2023-037-S EL SUBMINISTRAMENT D'HIPOCLORIT SÒDIC PER AL TRACTAMENT I DESINFECCIÓ DE LES FONTS ORNAMENTALS COMPETÈNCIA DE L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I ACCESSIBILITAT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA. Licitacions en curs
2023-036-A SERVEI DE NETEJA DEL PARC MÒBIL DE LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs
2023-035-S SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE TREBALL PER AL DEPARTAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-034-A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DISSENY, EXECUCIÓ I DIRECCIÓ D'OBRES DEL PARC URBÀ DE L'ANTIC VELÒDROM DE TIRADOR I REHABILITACIÓ DEL CONJUNT ARQUITECTÒNIC DE L'EDIFICI I PISTA AMB PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA Licitacions en curs
2023-033-A SERVEIS POSTALS GENERATS PER L'AJUNTAMENT DE PALMA I IMPRESSIÓ, PLEGAT, SEGELLAT I/O ENSOBRAT DE NOTIFICACIONS (2 LOTS) Licitacions en curs
2023-032-A ADQUISICIÓ DE LA LLICENCIA D'ÚS D'UNA APLICACIÓ INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS. Licitacions en curs
2023-031-O CONTRACTACIÓ MIXTA D'OBRES I SERVEIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL A GÈNOVA I ENVOLTANTS I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES (2 LOTS). Licitacions en curs
2023-030-A ANÀLISI DELS MESURAMENTS D'AGENTS QUÍMICS, INCLOENT ELS SUPORTS APROPIATS PER A QUE S'EFECTUÏN ELS MESURAMENTS, AIXÍ COM L'ASSESSORAMENT PER A L'EXERCICI I EXECUCIÓ DE FUNCIONS EN EL MARC DE L'ESPECIALITAT D'HIGIENE INDUSTRIAL DE L'SPRL DE L'AJUNTAMENT Licitacions en curs
2023-029-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DELS PROJECTES PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DE L'ÀMBIT A I B DEL BARRI EL TERRENO (4 LOTS) Licitacions en curs
2023-028-P ALIENACIÓ DE LES FERRALLES FÈRRIQUES, NO FÈRRIQUES I RESIDUS VARIS NO PERILLOSOS DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-027-A SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
2023-026-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
2023-025-S SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE LAMPISTERIA PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-024-A SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DECURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs