Ajuntament

Ajuntament

Publicador de continguts

Núm. d'expedient Objecte Estat
2023-023-O OBRES DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA LICINIO LA FUENTE DE PALMA Licitacions en curs
2023-022-A SERVEI DE SALVAMENT, VIGILÀNCIA, SOCORRISME, SEGURETAT I ATENCIÓ PERSONALITZADA AL BANY ASSISTIT A LES PLATGES DE PALMA Licitacions en curs
2023-021-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS, A S'ARENAL" ( LOT 1) Licitacions en curs
2023-020-S SUBMINISTRAMENT DE PAPER I MATERIAL D'OFICINA PER L'AJUNTAMENT DE PALMA (6 LOTS) Licitacions en curs
2023-019-A SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU DEL POBLAT DE SON RIERA Licitacions en curs
2023-018-S GUANTS (LOT 7) del SUBMINISTRAMENT PER A l'ACTUALITZACIÓ I REPOSICIÓ DE L'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I ROBA DE TREBALL DEL SERVEI DE BOMBERS DE PALMA Licitacions en curs
2023-017-O EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL" PROJECTE DE CORREDORS VERDS DE CONNEXIÓ ENTRE PLATJA DE PALMA I EL PLA DE SANT JORDI (FASE 1)" Licitacions en curs
2023-015-A SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE CURSOS REGULARS, MONOGRÀFICS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE L'AULA ESCÈNICA DE PALMA Licitacions en curs
2023-014-A TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ A L'ÀMBIT DE LA IGUALTAT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES (LOT 2 DIVERSITAT AFECTIVO SEXUAL) Licitacions en curs
2023-013-A SERVEIS DE TRANSPORTS I MUDANCES PER A L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-012-O CONTRACTE MIXT D'OBRES I SERVEIS PER A LES OBRES I L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ DE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL "PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA REORDENACIÓ DE LA PLAÇA DELS NINS EN L'ARENAL". 2 LOTS Licitacions en curs
2023-011-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
2023-010-A SERVEI DE COLLABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT DE PALMA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS CONTROL FINANCER, MODALITAT D'AUDITORIA PÚBLICA, SOBRE ELS COMPTES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS DE L'AJUNTAMENT 2022 I 2023 Licitacions en curs
2023-009-A L'ORGANITZACIÓ, DESENVOLUPAMENT I IMPARTICIÓ D'UN CURS EN UN CENTRE DE FORMACIÓ ESPECIALITZAT EN FORMACIÓ ESPECÍFICA DE PRÀCTIQUES DE FOC REAL A DIFERENTS ESCENARIS Licitacions en curs
2023-008-O PROJECTE DE MILLORA DEL CAMÍ DELS REIS, ENTRE ROTONDA INTERSECCIÓ CAMÍ SON RAPINYA AMB CAMÍ DELS REIS FINS A LA ROTONDA MA-1043 (COLL DE SA CREU), MA-144 CAMÍ DE GÉNOVA Licitacions en curs
2023-007-A PÒLISSA D'ASSEGURANÇA DE DANYS MATERIALS DEL PATRIMONI DE L'AJUNTAMENT DE PALMA Licitacions en curs
2023-006-O CONSTRUCCIÓ I CREACIÓ D'UN CARRIL BICI-VIANANT ENTRE EL CAMÍ PASSATEMPS I LA CARRETERA VALLDEMOSSA I PROJECTE D'ENLLUMENAT PÚBLIC INTEGRAL AL CARRIL BICI AL CARRER PEDRO SANS GARAU Licitacions en curs
2023-005-S SUBMINISTRAMENT DE 250.000 PAPERETES DE CADA UNA DE LES CANDIDATURES A REGIDORES/ REGIDORS DEL MUNICIPI DE PALMA PER A LES ELECCIONS DEL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2023. Licitacions en curs
2023-004-O OBRES DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ PER A LA MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PLATJA DE PALMA I DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DEL CAZ DE LA PLATJA DE PALMA Licitacions en curs
2023-003-S SUBMINISTRAMENT DE TALONARIS DE BUTLLETINS DE DENÚNCIA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT PER A LA POLICIA LOCAL DE PALMA Licitacions en curs